Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2023 (LMS) van Kences blijkt dat het tekort aan studentenwoningen in Nederland in het afgelopen jaar licht is afgenomen, maar nog steeds zorgwekkend hoog blijft. In de 20 grootste steden daalde het tekort van ongeveer 27.000 eenheden naar ruim 23.000, maar deze verbetering is deels te wijten aan een afname van het totaal aantal studenten in het land.

Hoewel er enkele positieve trends zijn, zoals een betere regulering van de piekbelasting aan het begin van het studiejaar en het efficiënter gebruik van bestaande woningen, blijven er problemen bestaan. Het aandeel studenten dat binnen een maand een woonruimte vindt, is gedaald van 39% naar 23% tussen de collegejaren ’16-’17 en ’22-’23. De komst van de basisbeurs lijkt de vraag naar studentenwoningen verder te vergroten.

Een jaar geleden werd het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030 gelanceerd, met als doel 60.000 extra studentenwoningen tegen 2030 te realiseren. Hoewel een derde van dat aantal inmiddels wordt gebouwd of gepland staat, zijn er tegelijkertijd signalen van krimp in de commerciële sector.

Het aandeel thuiswonende Nederlandse studenten blijft stijgen, waarbij bijna de helft van de thuiswonende studenten aangeeft dat betaalbaarheid de belangrijkste reden is om niet uit huis te gaan. De herinvoering van de basisbeurs wordt verwacht het kamertekort verder te vergroten, met voorspellingen van een groeiend tekort in de 20 grootste studiesteden tussen de collegejaren ’22-’23 en ’30-’31, variërend van 39.600 tot 56.700 woonruimten.

Bron: Vastgoed Actueel

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms