De Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders, en de koepel van woningcorporaties Aedes zijn hevig teleurgesteld in het kabinet vanwege de voorgestelde bezuinigingen op de huurtoeslag. Het kabinet wil de opbrengsten van de bezuinigingen gebruiken om de uitvoeringskosten van twee nieuwe wetten te financieren, waaronder de Wet Betaalbare Huur. Dit besluit valt niet te rechtvaardigen, volgens de Woonbond en Aedes. Het is ironisch dat juist de mensen met de laagste inkomens moeten opdraaien voor deze bezuiniging, vooral in deze moeilijke tijd.

Zowel Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, als Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, uiten hun verontwaardiging over de geplande maatregel. Van Rijn benadrukt dat het geld dat nodig is voor de Wet Betaalbare Huur nu wordt weggehaald bij degenen die het al moeilijk hebben. Winkels voegt hieraan toe dat deze bezuiniging een steeds grotere groep huurders afhankelijk zal maken van de voedselbank.

Hoewel het om relatief kleine bedragen gaat, enkele euro’s tot tientjes per maand, is dit juist een aanzienlijk bedrag voor de mensen die al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De voorgestelde bezuinigingsmaatregel, vermeld in de Voorjaarsnota, wordt verwacht vanaf 2025 van kracht te worden. Het plan omvat een geleidelijke verlaging van de huurtoeslagverhoging van bijna 17 euro, die eerder dit jaar door het kabinet werd doorgevoerd.

De Woonbond en Aedes waren aanvankelijk verheugd over de verhoging van de huurtoeslag van 17 euro per maand voor huurders met lage inkomens. Echter, de dreigende teruggave van deze verhoging vanaf 2025 heeft ertoe geleid dat beide organisaties de politiek aansporen om in te grijpen. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de armste huurders moeten opdraaien voor de uitvoeringskosten van wetten die juist bedoeld zijn om het wonen in Nederland weer betaalbaar te maken. De Woonbond en Aedes zullen zich inzetten om de politici te overtuigen dat deze bezuiniging onacceptabel is. 

Bron: RTL Nieuws

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms